logo ochrona środowiska łatwo osiągalna

MENU GŁÓWNE

button  Informacje
button  Budowa
button  Wkłady
button  Sorbenty
button  Media
button  Katalog
button  Łapacze oparów
button  Kontakt

 

 

ABSORBER OPAROW

 

OCHRONA
ŚRODOWISKA !!!

 


 


(C) PHUP TERMOCHEM

wszystkie prawa zastrzeżone!
Zalecamy: Mozilla Fifefox
Res.: 1024x768

          Media
 

MEDIA


SORBENTY TECHAP STOSOWANE SĄ DO NASTĘPUJĄCYCH
SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

 

Chlorek aluminiowy AlCl2
Kwas mrówkowy HCO2H
Siarczan aluminiowy AlSO4 (silnie higroskopijny)
Kwas amidosulfonowy H2NSO3H
Woda amoniakalna 24-26% NH3+H2O v max = 50%
Kwas akrylowy C3H4O3
Aceton C3H6O
Dwutlenek węgla CO2 v max = 50%
Kwas octowy CH3COOH
Chlorek żelazawy FeCl2
Chlorek żelazowy FeCl3
Formaldehyd HCHO+H2O
Kwas fluorowodorowy HF+H2O
Kwas mlekowy CH3CH(OH)CO2H
HYDRAZYNA (TRUCIZNA) N2H4/H2O
Podchloryn potasu KClO/H2O
Monoetanoloamina C2H7OH
Podchloryn sodu NaClO/H2O
Wodorosiarczyn sodowy Na2S2O2
Fosforan sodu Na3PO4
Wodorotlenek sodu NaOH/H2O
OLEUM H2SO4+SO3
Kwas fosforowy (każde stęż.) H3PO4
Kwas azotowy (każde stęż.) HNO3
Kwas solny HCl
Kwas siarkowy (każde stęż.) H2SO4
Siarkowodór trucizna! H2S/H2O
Kwas siarkawy H2S03/H2O
Trójetanoloamina (higroskopijna) N(CH2CH2OH)
Toluen C6H5CH3
Xylen C6H4(CH3)2


Dalsze chemikalia na zapytanie!

Utylizacja sorbentów w niektórych przypadkach np. sorpcji trucizn powinna być uzgodniona z odpowiednimi władzami terenowymi, co do sposobu jak i miejsca.
 

pasek stopki 1 pasek stopki 2