logo ochrona środowiska łatwo osiągalna

MENU GŁÓWNE

button  Informacje
button  Budowa
button  Wkłady
button  Sorbenty
button  Media
button  Katalog
button  Łapacze oparów
button  Kontakt

 

 

ABSORBER OPAROW

 

OCHRONA
ŚRODOWISKA !!!

 

ABSORBER OPAROW
 

ABSORBER OPAROW

 (C) PHUP TERMOCHEM

wszystkie prawa zastrzeżone!
Zalecamy: Mozilla Fifefox
Res.: 1024x768

          Sorbenty
 

SORBENTY

 

• SZYBKA, BEZPROBLEMOWA, BEZPIECZNA WYMIANA SORBENTU

• SZEROKA GAMA PAKIETÓW DO SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA
  OPARÓW ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH I WIELKOŚCI ICH PRZEPŁYWÓW


TYP / OPIS / GĘSTOŚĆ NASYPOWA

BM1
z barwnym indykatorem koloryzującym na niebiesko.
W reakcji z kwasami powstają sole wapnia nieszkodliwe dla środowiska.
Utylizacja nie wymaga specjalnych zabiegów.
s - gęstość nasypowa
s = 0,95 kg/dm3

BM2
specjalnie preparowany bez indykatora wizualnego.
Stopień wyczerpania określany po zapachu lub na podstawie testów mechanicznych.

s
= 0,55 kg/dm3

BM2.1
specjalny na zapytanie przy określaniu medium do którego
ma być zastosowany.

BM4
Środek osuszający powietrze montowany na zbiornikach i instalacjach oddechowych dla zabezpieczenia ich przed szkodliwym działaniem wilgoci,
z indykatorem określającym stopień wyczerpania.
Regeneracja poprzez ogrzewania do temperatury 70—90oC
Absorbery wyposażone są w instalacje grzewcze do regeneracji
środka osuszającego.

W nowych urządzeniach sorbujących, straty ciśnienia dla sorbentu BM.
Wynoszą około 1 do 20 mbar. Dla BM2 + BM4 05 do 10 mbar, oczywiście
dla prędkości nominalnych podawanych w tabelach.

 

pasek stopki 1 pasek stopki 2