ABSORBER OPARÓW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

ABSORBERY OPARÓW STANOWIĄ DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIE I CHRONIĄ ŚRODOWISKO PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM OPARÓW

Absorbery i adsorbery płuczki oparów. Wiele substancji i związków chemicznych wykazuje się dużą lotnością.
W przeważającej większości stanowią one zagrożenie dla Środowiska naturalnego człowieka, jak i samego człowieka. Lotność chemikaliów należy do ich własności i jest w ścisłej zależności od ich stężenia, temperatury, ciśnienia pod jakim się znajdują jak i operacji technologicznych prowadzonych z ich użyciem. Podczas napełniania i opróżniania zbiorników magazynowych, duża część oparów przedostaje się do otoczenia w postaci wolnej niezwiązanej. W skali roku statystyki szacują tę ilość na kilka tysięcy ton, które zanieczyszczają atmosferę i w dłuższym okresie przyczyniają się do degradacji środowiska.

Absorbery i adsorbery płuczki oparów.

PRODUKT SKUTECZNIE CHRONIĄCY
ŚRODOWISKO I CZŁOWIEKA

PODCZAS:

•NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
 MAGAZYNOWYCH
BEZCIŚNIENIOWYCH Z SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI I TRUJĄCYMI

• ABSORPCJI GAZÓW
 PODCZAS ODKAŻANIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

PRZEZNACZONY DO:

• DO WSZYSTKICH UŻYWANYCH KWASÓW
• ROZPUSZCZALNIKÓW
• ABSORPCJI CO
2 Z POWIETRZA
• OSUSZANIA POWIETRZA

Lista sorbowanych substancji

STOSOWANY :

• POMIESZCZENIACH JAK I NA WOLNYM POWIETRZU
• DUŻYCH MAGAZYNACH
 CHEMIKALIÓW
• MAŁYCH INSTALACJACH
 DOZUJĄCYCH

RODZAJE WYKONANIA:

• 
BEZ I Z OGRZEWANIEM SORBENTU
• 
Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWWYBUCHOWYM „ Ex „

Zachęcamy także do odwiedzin strony głównej firmy. PHUP TERMOCHEM.