SZYBKA, BEZPROBLEMOWA, BEZPIECZNA WYMIANA SORBENTU

SZEROKA GAMA PAKIETÓW DO SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA
OPARÓW ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH I WIELKOŚCI ICH PRZEPŁYWÓWTYP / OPIS / GĘSTOŚĆ NASYPOWA

BM1
z barwnym indykatorem koloryzującym na niebiesko lub fioletowo.
W reakcji z kwasami powstają sole wapnia nieszkodliwe dla środowiska.
Utylizacja nie wymaga specjalnych zabiegów. s – gęstość nasypowa
s = 0,95 kg/dm3

BM2
specjalnie preparowany bez indykatora wizualnego.
Stopień wyczerpania określany po zapachu lub na podstawie testów mechanicznych.
s = 0,55 kg/dm3

BM2.1
specjalny na zapytanie przy określaniu medium do którego
ma być zastosowany.

BM4
Środek osuszający powietrze montowany na zbiornikach i instalacjach oddechowych dla zabezpieczenia ich przed szkodliwym działaniem wilgoci,
z indykatorem określającym stopień wyczerpania.
Regeneracja poprzez ogrzewania do temperatury 70—90oC
Absorbery wyposażone są w instalacje grzewcze do regeneracji
środka osuszającego.

W nowych urządzeniach sorbujących, straty ciśnienia dla sorbentu BM.
Wynoszą około 1 do 20 mbar. Dla BM2 + BM4 05 do 10 mbar, oczywiście
dla prędkości nominalnych podawanych w tabelach.