SORBENTY STOSOWANE SĄ DO NASTĘPUJĄCYCH
SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Chlorek aluminiowyAlCl2
Kwas mrówkowyHCO2H
Siarczan aluminiowyAlSO4 (silnie higroskopijny)
Kwas amidosulfonowyH2NSO3H
Woda amoniakalna 24-26%NH3+H2O v max = 50%
Kwas akrylowyC3H4O3
AcetonC3H6O
Dwutlenek węglaCO2 v max = 50%
Kwas octowyCH3COOH
Chlorek żelazawyFeCl2
Chlorek żelazowyFeCl3
FormaldehydHCHO+H2O
Kwas fluorowodorowyHF+H2O
Kwas mlekowyCH3CH(OH)CO2H
HYDRAZYNA (TRUCIZNA)N2H4/H2O
Podchloryn potasuKClO/H2O
MonoetanoloaminaC2H7OH
Podchloryn soduNaClO/H2O
Wodorosiarczyn sodowyNa2S2O2
Fosforan soduNa3PO4
Wodorotlenek soduNaOH/H2O
OLEUMH2SO4+SO3
Kwas fosforowy (każde stęż.)H3PO4
Kwas azotowy (każde stęż.)HNO3
Kwas solnyHCl
Kwas siarkowy (każde stęż.)H2SO4
Siarkowodór trucizna!H2S/H2O
Kwas siarkawyH2S03/H2O
Trójetanoloamina (higroskopijna)N(CH2CH2OH)
ToluenC6H5CH3
XylenC6H4(CH3)2
Tabela absorbowanych substancji chemicznych.


Dalsze chemikalia na zapytanie!

Utylizacja sorbentów w niektórych przypadkach np. sorpcji trucizn powinna być uzgodniona z odpowiednimi władzami terenowymi, co do sposobu jak i miejsca.